> home > aktuality

Březen 2009

Protipožární systémy

V posledním čase často se stává, že vadné, protipožárně nezabezpečené el.zařízení způsobí vznik požáru, což je jistě velni nepříjemná záležitost. Firma svými pracovníky jak v projekci, tak i v montážním oddělení provádí protipožární zabezpečení kabelových vedení dle ČSN i protipožárních norem. K realizaci používá materiálů a technologických postupů renomované firmy protipožárního charakteru PROMAT a.s. V tomto měsící se všichni zainteresovaní pracovníci firmy CASEL podrobili opakujícímu se proškolení zástupcem firmy PROMAT a.s. Ing. Fleischerem. 

Únor 2009

Nové sídlo firmy

Koncem února 2009 se kompletně celá firma přestěhovala z nájemních unimobuněk TŽ do renovovaného vlastního objektu na adrese: Nad Tyrkou č.p.99, 739 61 Třinec - Kanada. Nové telefonní číslo je 558 341 445.

Ćerven 2008

Kabelové soubory firmy Cellpack

V měsíci červnu 2008 firma obnovila oprávnění pro montáže kabelových souboru firmy Celpack. Tři pracovníci byli vyškolení pro montáže těchto kabelových souborů.

Květen 2008

Dozorový  audit systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

V měsíci květnu 2008 proběhl u firmy další dozorový audit  systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Systém řízení jakosti zavedený v roce 2004 byl shledán jako plně funkční.

31.května 2007

Recertifikační  audit systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

V měsíci květnu 2007 proběhl u firmy recertifikační audit  systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Systém řízení jakosti zavedený v roce 2004 byl shledán jako plně funkční.

4.května 2006

Druhý dozorový audit systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

Dne 4.5.2006 byl proveden druhý dozorový audit  systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Systém řízení jakosti zavedený v roce 2004 byl shledán jako funkční.

květen 2005

Dozorový audit systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

V měsíci květnu 2005 byl proveden dozorový audit  systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. 

květen 2004

Certifikace systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

V měsíci květnu firma úspěšně završila proces certifikace systemu managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Byl úspěšně proveden certifikační audit firmou TUV CZ. (více...)


25.února 2004

Nabídka pronájmu

Ve svém firemním objektu v Českém Těšíně na ulici Karvinská 1897 (na cestě k hraničnímu přechodu Chotěbuz) jsou k dispozici kancelářské prostory k pronajmutí. Informace na tel.: 558 532 873

 

30. června 2003

Spolupráce s firmou KERNBAUSYSTEME

Dnešního dne byla navázána spolupráce mezi naší firmou a firmou KERNBAUSYSTEME zabývající se poradensko-inženýrskou činností ve stavebnictví. Zastoupení v ČR:

Jaroslav Raszyk
Ostravská 10, 73701 Český Těšín
tel: +420-608-710005

Podrobné informace o této firmě na www.kern-haus.de

 

12. června 2003

Přidány aktuality

Na stránce, která se Vám načte hned po zadání adresy našeho webu jsme se rozhodli přidat aktuality. Touto formou bychom Vás tedy chtěli informovat o aktuálním dění ve firmě CASEL CZ Co., s. r. o.


12. června 2003

Spuštěna nová verze našeho webu!

Rozhodli jsme se spustit novou verzi našich webovských stránek. Šlo nám především o sjednocení firemního designu a zjednodušení navigace. Doufáme tedy, že se Vám nová podoba našich stránek zalíbí.

 

 

 

copyright © 2000 - 2004 CASEL CZ Co., s. r. o. nahoru