> home > reference

Referenční zakázky

 • Oprava zásuvkových rozvodů budovy Hutní konstrukce Třinecké železárny a.s.
 • Realizace elektroinstalace nn a slaboproudu (EZS, EPS) budovy vysoké školy Apoštolské církve, ul. Kmochova 248, Kolín
 • Návrh a oprava osvětlení  kanceláří budovy ředitelství Třineckých železáren a.s. a Moravia Steel a.s., Třinec
 • Projektová dokumentace a realizace elektroinstalace napájení a ovládání čerpadla demivody pomocí frekvenčního měniče, CHÚV, Energetika Třinec a.s.
 • Projektová dokumentace a realizace GO zásuvkových rozvodů kanceláří  Skládky šrotu, budovy ČOS, Redakce T5ineký hutník,  Třinecké železárny a.s.
 • Projektová dokumentace a realizace trafostanice 22/0,4kV a vn přípojka, ACF-CZ s.r.o. Mosty u Jablunkova
 • Realizace elektroinstalace temperování haly žíhacíh pecí, Třinecké železárny a.s.
 • Projektová dokumentace a realizace Go a MoRe vn rozvodny BBD, Teplárna E3, Emergetika Třinec a.s.
 • Realizace elektroinstalace nn nové budovy DPS a motlitebny Církve bratrské, Hrádek
 • Projektová dokumentace elektroinstalace vn a nn nového výrobního závodu Vigona a.s. Svitavy
 • Návrh a oprava osvětlení kanceláří budovy nákupu Moravia Steel a.s., Třinec
 • Projektová dokumentace a realizace opravy chladících věží Energetika Třinec a.s. - kabelové přívody, vyzbrojení rozváděčů, ovládání
 • Projektová dokumentace a realizace elektroinstalace Farní budovy SCEAV Bystřice č.105
 • Realizace Elektrické požární signalizace Cemex a.s., Dětmarovice
 • Projektová dokumentace veřejného osvětlení mimoúrovňové komunikace na průmyslovou zónu Třinec - Konská
 • Projektová dokumentace a realizace elektroinstalace potravinářské výrobny Tassix Trade s.r.o., Karviná
 • Oprava elektroinstalace penzionu ul. Husova 33, Český Těšín
 • Projektová dokumentace a realizace opravy odpojovačů na vývodu generátoru TG14, Energetika Třinec a.s.
 • Realizace slaboproudých rozvodů golfového klubu Beskydská golfová a.s., Ropice
 • Projektová dokumentace napájení 22kV průmyslové zóny Pod Zelenou, Český Těšín
 • Projekt a realizace elektroinstalace vn a nn nové indukční pece Slévárny Třinec a.s.
 • Oprava elektroinstalace ubytovny Třineckých železáren a.s. ul. Petra Rezka, Praha 4
 • Tiskárna Finidr s.r.o. Český Těšín - elektroinstalace nové výrobní haly - projekt a realizace trafostanice, úprava vn rozváděče, kompletní dodávka a instalace nn rozváděčů a nn rozvodů
 • Realizace elektroinstalace GO generátoru TG1, US STEEL Košice
 • Prokektová dokumentace a realizace elektroinstalace Spalinového výměníku Válcovny D, Třinecké železárny a.s.
 • Elektroinstalace a rekonstrukce nn rozvodů a osvětlení budovy ředitelství ENERGETIKY TŘINEC a.s.
 • Oprava vysokonapěťových rozvodů ve vn rozvodně Vodárny I včetně opravy kobek vn el. motorů čerpadel č.3,4,6,9 pro ENERGETIKU TŘINEC a.s. Referenční list...
 • Oprava vysokonapěťových rozvodů ve vn rozvodně kompresorové stanice včetně opravy kobek kompresorů ČKD 2 a ČKD 3 pro ENERGETIKU TŘINEC a.s. Referenční list...
 • Kompletní realizace výstavby nové trafostanice 22kV v areálu tiskárny FINIDR, s.r.o. v Českém Těšíně včetně provedení všech kabelových rozvodů v součinnosti se SEVEROMORAVSKOU ENERGETIKOU a.s. Referenční list...
 • Elektroinstalace a rekonstrukce nn rozvodů a osvětlení reprezentačních prostorů budovy ředitelství TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s. Referenční list...
 • Oprava nízkonapěťových rozvodů areálu Pod Kanadou v Třinci vč opravy souvísejících nn rozváděčů Energetiky Třinec, a. s. Referenční list...
 • Realizace nových kabelových tras pro výrobní prostory firmy LICHTGITTER a.s. Referenční list...
 • Elektroinstalace a rekonstrukce nn rozvodů a osvětlení výrobních hal firmy LICHTGITTER a.s. Referenční list...
 • Elektroinstalace nn rozvodů, dodávka rozváděčů a realizace osvětlení nových provozních hal firmy HAKO-MB s.r.o. Referenční list...
 • Elektroinstalace nn rozvodů, dodávka rozváděčů a realizace osvětlení nového hutního provozu TĚŠÍNSKÉ SLÉVÁRNY a.s. Referenční list...
 • Projekt a realizace nadstavby kabelového energomostu vč. výměny cca 15km vn a nn kabelů s provedením nových spojek a koncovek RAYCHEM pro ENERGETIKU TŘINEC;
 • Projekt a realizace kompenzace a jistících silových rozvodů hlavní rozvodny nemocnice s poliklinikou v Orlové;
 • projekt a realizace elektroinstalace, hromosvodů pětipodlažního objektu chráněných dílen v Horním Žukově pro Slezskou Diakonii;
 • projekt a realizace objektu stolařské dílny v Karviné – Louky (pan Jan Duda);
 • rekonstrukce elektroinstalací vč. projektu objektu denní vinárny ART Club a Saské kupy v Č.Těšíně;
 • realizace globálního systému zajištění ostrovního provozu vn rozvodny TŽ a.s. frekvenčními ochranami firmy Protection&Consulting;
 • rekonstrukce stropního osvětlení haly strojovny elektrárny E2 ET a.s.;
 • kompletní montáž nn rozvodů zásobníků popílku na teplárně E3 ET a.s.;
 • návrh a realizace vánočního osvětlení hlavních ulic města Č.Těšína;
 • realizace celého vysokonapěťového systému teplárny E3 ve smyslu ovládání záskoků, synchronizace, dálkového řízení a měření;
 • kompletní projekt celého vysokonapěťového rozvodu (vn rozvodny) teplárny E3 ET a.s. ve vztahu k dálkovému ovládání, ASŘ, záskoku, měření a synchronizace;
 • rekonstrukce elektroinstalací obytného vícepodlažního domu na ulici Odboje v Českém Těšíně;
 • projekt a montáž zásuvkových rozvodů včetně řešení přepěťových ochran pro administrativní budovu válcoven TŽ a.s.;
 • generální oprava osvětlení prostorů hlavní rozvodny TŽ a.s.Třinec.;
 • generální oprava nn části chemické úpravny vody ENERGETIKY TŘINEC a.s.;

 

 

 

 

copyright © 2000 - 2004 CASEL CZ Co., s. r. o. nahoru