> home > zabezpečovací systémy > elektronické
> zabezpečovací
> protipožární

Elektronické zabezpečovací systémy

Firma provádí návrh a montáže elektronických zabezpečovacích systémů (dále EZS) podle požadavků zákazníka. Nabízíme:

  • systémy EZS drátové, vhodné do novostaveb, kdy instalace kabelů je prováděna již při stavbě;
  • systémy bezdrátové, vhodné do stávajících objektů, kde není žádoucí instalace kabelů. Komunikace mezi jednotlivými komponenty EZS probíhá pomocí rádiových vln;
  • systémy hybridní, kdy jsou oba předchozí systémy různě kombinované do jednoho celku;

Firma vlastní osvědčení absolvování školení na montáž, servis a uvádění do provozu v souladu s §10 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. MVČR ze dne 29. 6. 2001 od firem:

1) Jablotron, s. r. o.
2) Kelcom Internacional
3) Schrack Seconet

Drátové systémy

Jsou složeny pouze z komponentů, které jsou propojeny mezi sebou kabely. Výhodou těchto systémů je nezávislost na nutnosti hlídat stav napájecích baterií v jednotlivých komponentech. Veškerá komunikace mezi ústřednou EZS a ostatními prvky je prováděna po drátech. Tyto systémy jsou vhodné hlavně do novostaveb.

Bezdrátové systémy

Jsou složeny z komponentů, které nevyžadují žádné propojovací kabely, komunikace mezi nimi je prováděna bezdrátově. Výhodou těchto systému je, že není nutno instalovat propojovací kabely. Určitou nevýhodou je nutnost pravidelné výměny baterií v jednotlivých prvcích (asi 1x za rok).

Hybridní systémy

Jsou složeny jak z drátových prvků tak i bezdrátových. Tyto systémy jsou vhodné např. pro rozšíření stávajícího drátového systému bez nutnosti instalovat dodatečně kabeláž.

Firma přednostně nabízí systémy firem:

  • DSC Ltd. (Kanada)
  • VISONIC Ltd. (Izrael)
  • BENTEL (Itálie)
  • JABLOTRON s.r.o. (Česká republika)
  • Securit
  • Roconet

Cenové porovnání

Předpokládejme systém pro zabezpečení průměrného rodinného domku

Drátový systém:

Bezdrátový systém:

Ústředna 8-16 poplachových smyček

4 000,00 Kč

8 000,00 Kč

6 ks pohybový detektor

3 600,00 Kč

6 000,00 Kč

Automatický telefonní hlásič

2 500,00 Kč

2 500,00 Kč

Venkovní zálohovaná siréna

2 500,00 Kč

3 000,00 Kč

Montážní materiál

2 000,00 Kč

500,00 Kč

Montáž, oživení, zaškolení

10 000,00 Kč

5 000,00 Kč

Celkem

24 600,00 Kč

25 000,00 Kč

 

 

 

 

copyright © 2000 - 2004 CASEL CZ Co., s. r. o. nahoru