> home > informace o firmě > historie

> historie firmy

> výpis z obchodního rejstříku

> firemní preference

> certifikát jakosti ISO-9001:2001

> politika jakosti

Historie firmy CASEL CZ Co., s. r. o.

Firma CASEL CZ Co., s. r. o. vznikla v březnu 1994 jako právnická osoba s jedinným jednatelem - Manfred Casadio. Předchůdcem firmy byla OSVČ CASEL - Manfred Casadio. Vznik této firmy se datuje na 21. 7. 1991 kdy byla zapsána v obchodním rejstříku

Firma OSVČ začala svou odbornou činnost na základě živností:

  • montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízeních
  • výroba rozvaděčů nízkého napětí
  • revize elektrického zařízení
  • projektování elektrických zařízení (el. Zařízení do 22 kV)

V březnu 1994 byla notářským zápisem založena společnost s ručením omezeným s obchodním názvem CASEL CZ Co., s. r. o. se sídlem Na Skalce 36, 735 61 Chotěbuz, s jediným zakladatelem a společníkem (Manfred Casadio), se základním jměním 100 000 Kč.

Později se činnost firmy rozšiřuje o:

  • montáž, opravy a údržba telekomunikačních zařízení
  • poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
  • silniční motorová doprava nákladů
  • koupě zboží (elektromateriál) za účelem jeho dalšího prodeje
  • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  • hostinská činnost (provozovna bistra ve firemním objektu)

Počet pracovníků podle potřeb provádění zakázek postupně roste a v letech 1994-1997 dosahuje až počtu 20 kmenových pracovníků.

V roce 1995 se firmě naskytuje příležitost ke koupi firemního domu, což se uskutečnilo kupní smlouvou z 26.2.1995. Firma za tím účelem požádala Agrobanku o poskytnutí úvěru, který úspěšně splatila po uplynutí nasmlouvaného období. Firemní objekt je postaven vedle cesty na celnici do Polska, má původní označení TREND. Dřívější majitel používal objekt k provozování prodejny potravin a bistra. Firma CASEL CZ Co., s. r. o. otevřela v přízemí obchod s elektromateriálem a v druhé části provozuje bistro za účelem základního občerstvení zákazníků a jiných hostů. V letech 1998-2001 byly provedeny potřebné opravy objektu vč. rekonstrukce oken 1NP.

Kromě své základní odborné obchodní činnosti defacto podnikaní v elektrotechnice (jak je charakterizováno výše) si firma všímá i jiných potřeb lidí kolem sebe a provádí mnohé sponzorské činnosti. V roce 1998 firma pomáhá na Bruntálsku v Karlovicích na odstraňování následků povodní.
V roce 2002 jsou povodněmi silně postiženy střední Čechy. Firma vyslala do obce Štěchovice 10 pracovníků s kompletním montážním parkem vč. dopravní techniky pomoci odstraňovat následky povodně hlavně na elektrických rozvodech v rodinných a jiných domech. Za čtyři dny intenzivní práce bylo opraveny elektrické přívody na cca 130 rodinných domech a chatách.

V r.2008 zakoupila firma starší objekty v Třinci - Kanada na ul. Nad Tyrkou č.p.99. Po provedené GO se v únoru 2009 celá montážní, projekční a revizní část přestěhovala do uvedeného objektu. 

 

 

 

copyright © 2000 - 2004 CASEL CZ Co., s. r. o. nahoru