> home > nebezpečné odpady

Nebezpežpečné odpady

Na základě koncesní listiny „podnikaní v oblasti nakládaní s nebezpečnými odpady“ firma zabezpečuje likvidaci nebezpečných elektrotechnických materiálů dle environmentálních systémů, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. „Zákonem o odpadech“ a navazujícími předpisy, zejména vyhláškou č. 383/2001 Sb., „Podrobnosti o nakládání s odpady a 381/2001 Sb. „Katalog odpadů aj. seznamy“.

Likvidace vadných zářivek a výbojek

Provádíme sběr vadných zářivek a výbojek za účelem jejich ekologické likvidace dle zákona č. 125/1997 Sb. za výhodné ceny. Jsme ochotni uzavřít patřičnou smlouvu ve smyslu uvedeného zákona.

Likvidace kabelů

Provádíme likvidaci starých kabelů včetně jejich nastříhaní, naložení a odvozu.

 

 

 

copyright © 2000 - 2004 CASEL CZ Co., s. r. o. nahoru