> home > revize

Revizní činnost podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61

 • revize hromosvodových zařízení dle ČSN 34 1390 a nové ČSN EN 62 305;
 • revize rozvodů nízkého napětí (do 1000V);
 • revize rozvodů vysokého napětí (nad 1000V);
 • revize el. zařízení v objektech typu A, B (nevýbušná zařízení);
 • stanovení základních vnějších vlivů na el.zařízení podle ČSN 33 2000-3 včetně vystavení protokolu;
 • zkoušky elektrických zařízení;
 • měření intenzity osvětlení;
 • kontroly a revize elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600;
 • kontroly a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610;

Další upřesnění

 • čtyři pracovníci firmy mají osvědčení revizního technika vydaného ITI Ostrava §9 vyhl. 50/78 Sb. pro výše uvedené druhy revizí;
 • firma je vybavena moderními revizními a měřícími přístroji;
 • provádíme měření intenzity osvětlení všech prostorů (školské učebny, obchody, haly, kanceláře, podnikatelské prostory apod.);
 • provádíme povinné kontroly, měření a revize všech elektrických předmětů, přístrojů (počítačů, videi apod.), elektrického ručního nářadí i zdravotnických elektrických přístrojů dle ČSN 331600, ČSN 33 1610 a DIN VDE 0701 díl 1 a 240;
 • měřící přístroje odpovídají požadavkům dle ČSN 61010-1 (třída ochrany I, kategorie přepětí III, stupeň znečištění 2. a požadavků EMC dle ČSN EN 55011, ČSN EN5082-1 (2);

 

 

 

 

copyright © 2000 - 2004 CASEL CZ Co., s. r. o. nahoru